Адміністрація

Середа Юрій Васильович, директор школи, вчитель математикиl

Середа Юрій Васильович

директор школи,

член Всеукраїнської асоціації керівників шкіл України, голова ревізійної комісії Черкаської асоціації керівників шкіл, вчитель математики, освіта вища, вища категорія, педагогічне звання “вчитель-методист”, контролює виконання державних програм рівня викладання іноземних мов, захисту Вітчизни, фізичного виховання, трудового навчання, історії, правознавства, економіки, інформатики

Величко Тетяна Василівна

заступник директора з навчально-виховної роботи,

вчитель укранїнської мови та літератури, освіта вища, вища категорія,  контролює, забезпечує, відповідає за організацію і стан освітнього процесу в 5-11 класах, якість знань,  успішність учнів;  організацію викладання предметів частини навчального плану та відповідає за профілізацію старшої школи; виконання державних програм з хімії, біології, основ здоров’я, географії, української мови та літератури, зарубіжної літератури практичних і лабораторних робіт; методичну роботу в школі; регулювання навчального навантаження учнів, роботу предметних гуртків, організацію і проведення факультативних, індивідуальних занять, курсів за вибором; організацію і навчання з охорони праці, техніки безпеки в  школі, цивільного захисту та ін.

Вент Ірина Геліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель математикиy

Вент Ірина Геліївна

заступник директора з навчально-виховної роботи

вчитель математики, освіта вища, вища категорія, вчитель-методист, контролює, забезпечує, відповідає за організацію складання розкладу початкової школи, проведення і облік  додаткових освітніх послуг за кошти батьків; виконання державних програм, рівня викладання з усіх предметів у початкових класах, роботу групи подовженого дня, стан викладання математики, фізики в школі; контролює організацію та якість харчування учнів у школі; відповідає за правильність оформлення і ведення особових справ учнів школи; контролює інклюзивне навчання в школі; відповідає за діяльність логопедичного пункту.

Стукало Наталія Анатоліївна

заступник директора з виховної роботи

вчитель мистецтва, освіта вища, ІІ категорія, контролює, забезпечує, відповідає за виконаннням державних програм, рівень викладання, успішність та якість знань учнів з образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, хореографії, інтегрованого курсу “мистецтво. Морально-правову, трудову, естетичну освіту і виховання учнів, екологічне виховання, туристичну програму та «Здоровий спосіб життя». Організацію і ведення виховної роботи в школі. Діяльність класних керівників з питань проведення позакласної роботи з учнями, виконання планів виховної роботи. Чергування вчителів та учнів по школі. Організацію проведення  і облік суспільно-корисної праці учнів, санітарно-гігієнічний стан пришкільної території, організацію генерального прибирання будівлі. Роботу педагога-організатора, керівників спортивних секцій, соціального педагога. Підготовку та проведення масових загальношкільних заходів (ранків, вечорів, початку і закінчення навчального року, диспутів, КВК, зустрічей, культпоходів). Контролює роботу з виготовлення загальношкільних газет. Виховну роботу в класах, групи подовженого дня, гурткову роботу, проведення заходів з військово-патріотичного виховання. Планує і забезпечує роботу семінарів, узагальнює і розповсюджує передовий досвід виховної роботи, встановлює зв’язок з підприємствами і організаціями, що здійснюють шефство над школою. Планує і забезпечує роботу семінару класних керівників, узагальнює і розповсюджує, надає методичну допомогу вчителям, класним керівникам, учнівському активу в організації позакласної роботи. Відвідування дітей на дому, заслуховування дітей разом з батьками на психолого-педагогічних консиліумах, нарадах при директорі, педрадах, батьківському комітеті, Раді профілактики, зв’язок з громадськими організаціями. Організацію роботи органів учнівського самоврядування з питань шкільного життя. Веде облік та статистику правопорушень учнів школи. Контролює роботу шкільної бібліотеки. Відповідає за організацію та контролює роботу пришкільного табору «Вогник» та мовно-наукового табору «Happy Campers».

Отземок

Отземок Валентина Василівна

завідуюча господарством

відповідає за збереження шкільних будівель, шкільного майна, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу обладнанням, освітлення, опалення, водопостачання; за організацію робіт технічного персоналу школи, чистоту і порядок шкільних приміщень, подвір’я; за своєчасну підготовку школи до початку навчального року, поточний і капітальний ремонт приміщень, за протипожежну безпеку школи; організовує і допомагає проводити щорічну інвентаризацію матеріальних цінностей шкільного майна.

Переглядів: 4 826