Інтернет-конференція до 80-річчя від дня народження В. Симоненка з проблеми “Феномен В. Симоненка”

Новини, Скарбничка вчителя

   Повідомляємо, що у січні 2015 року буде проходити науково-практична Інтернет-конференція до 80-річчя від дня народження В. Симоненка з проблеми «Феномен Василя Симоненка». До участі в Інтернет-конференції запрошуються педагогічні працівники, які мають напрацювання із зазначеної проблеми.

Для обговорення пропонуються такі теми:
1. В. Симоненко – речник свого народу, свого часу, живий нерв його драм і борінь.
2. Шевченківські інтонації у творчості В. Симоненка.
3. Багатство художньої палітри В. Симоненка.
4. Виховний потенціал у поезії В. Симоненка. 

Статті для участі в Інтернет-конференції просимо надсилати  до 03 листопада 2014 року на адресу: [email protected]
Матеріали Інтернет-конференції будуть розміщені у січні 2015 року на Черкаському освітянському порталі у розділі «Конференції, семінари. – Інтернет-заходи. Кращі роботи ввійдуть до окремої збірки. Учасники Інтернет-конференції, статті яких будуть розміщені на сайті, отримають сертифікати.
Про обговорення статей учасників Інтернет-конференції на форумі Черкаського освітянського порталу буде повідомлено додатково.
Вимоги до оформлення матеріалів: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 2 см, редактор Word, автоматичні переноси не застосовувати, текст вирівняти по ширині сторінки. Між словами та знаками допускається тільки один пробіл.
На першій сторінці в правому верхньому куті вказати прізвище, ім’я, по батькові (повністю), повну назву навчального закладу, під ним по центру – назва статті великими літерами (напівжирним шрифтом), нижче через рядок — курсивом анотація (до 5 рядків) українською мовою.
Далі, з абзацу, основний текст. Після тексту статті обов’язково подається список літератури. Посилання на джерела – у квадратних дужках за таким зразком [5, с.175]. Перша цифра – порядок джерела в списку літератури, а друга – номер сторінки. Загальний обсяг статті до 7 сторінок.
Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам.

Довідки за телефоном (0442) 64-95-22, та електронною поштою: [email protected]

Переглядів: 664