Адміністрація

СЕРЕДА Юрій Васильович

директор школи

член Всеукраїнської асоціації керівників шкіл України, голова ревізійної комісії Черкаської асоціації керівників шкіл. Учитель математики; освіта вища, категорія вища, педагогічне звання “вчитель-методист”. Контролює виконання державних програм рівня викладання іноземних мов, захисту України, фізичного виховання, трудового навчання, історії, правознавства, інформатики

ВЕЛИЧКО Тетяна Василівна

заступник директора з навчально-виховної роботи

вчитель української мови та літератури; освіта вища,  категорія вища. Контролює, забезпечує, відповідає за організацію і стан освітнього процесу в 5-11 класах, якість знань,  успішність учнів;  організацію викладання предметів частини навчального плану та відповідає за профілізацію старшої школи; виконання державних програм із хімії, біології, основ здоров’я, географії, української мови та літератури, зарубіжної літератури, практичних і лабораторних робіт; методичну роботу в школі; регулювання навчального навантаження учнів, роботу предметних гуртків, організацію і проведення факультативних, індивідуальних занять, курсів за вибором; організацію і навчання з охорони праці, техніки безпеки в  школі, цивільного захисту та ін.

ПРАВДЮК Людмила Петрівна

заступник директора з навчально-виховної роботи

вчитель початкових класів; освіта вища, категорія вища, вчитель-методист. Контролює, забезпечує, відповідає за організацію складання розкладу початкової школи, проведення і облік  додаткових освітніх послуг за кошти батьків; виконання державних програм, рівня викладання з усіх предметів у початкових класах, роботу групи подовженого дня, стан викладання математики, фізики в школі; контролює організацію та якість харчування учнів у школі; відповідає за правильність оформлення і ведення особових справ учнів школи; контролює інклюзивне навчання в школі; відповідає за діяльність логопедичного пункту.

СТУКАЛО Наталія Анатоліївна

заступник директора з виховної роботи

вчитель мистецтва; освіта вища, І категорія. Контролює, забезпечує, відповідає за виконанням державних програм, рівень викладання, успішність та якість знань учнів із образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, хореографії, інтегрованого курсу “Мистецтво”;морально-правову, трудову, естетичну освіту і виховання учнів, екологічне виховання, туристичну програму та «Здоровий спосіб життя»; організацію і ведення виховної роботи в школі; діяльність класних керівників з питань проведення позакласної роботи з учнями, виконання планів виховної роботи; чергування вчителів та учнів у школі. Відповідає за організацію проведення  і облік суспільно-корисної праці учнів, санітарно-гігієнічний стан пришкільної території, організацію генерального прибирання будівлі; роботу педагога-організатора, керівників спортивних секцій, соціального педагога; підготовку та проведення масових загальношкільних заходів (ранків, вечорів, початку і закінчення навчального року, диспутів, КВК, зустрічей, культпоходів). Контролює роботу з виготовлення загальношкільних газет; виховну роботу в класах, групи подовженого дня, гурткову роботу, проведення заходів з військово-патріотичного виховання. Планує і забезпечує роботу семінарів, узагальнює і розповсюджує передовий досвід виховної роботи, встановлює зв’язок з підприємствами і організаціями, що здійснюють шефство над школою. Планує і забезпечує роботу семінару класних керівників, узагальнює і розповсюджує, надає методичну допомогу вчителям, класним керівникам, учнівському активу в організації позакласної роботи; відвідування дітей на дому, заслуховування дітей разом із батьками на психолого-педагогічних консиліумах, нарадах при директорі, педрадах, батьківському комітеті, Раді профілактики, зв’язок з громадськими організаціями; організацію роботи органів учнівського самоврядування з питань шкільного життя. Веде облік та статистику правопорушень учнів школи. Контролює роботу шкільної бібліотеки. Відповідає за організацію та контролює роботу пришкільного табору «Вогник» та мовно-наукового табору «Happy Campers».

ОТЗЕМОК Валентина Василівна

завідуюча господарством

відповідає за збереження шкільних будівель, шкільного майна, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу обладнанням, освітлення, опалення, водопостачання; за організацію робіт технічного персоналу школи, чистоту і порядок шкільних приміщень, подвір’я; за своєчасну підготовку школи до початку навчального року, поточний і капітальний ремонт приміщень, за протипожежну безпеку школи; організовує і допомагає проводити щорічну інвентаризацію матеріальних цінностей шкільного майна.

 

Переглядів: 5 167