Шкільний парламент

EVRNjg5SlO4-1024x768Кабінет міністрів –

2014-2015 н.р.:

 

міністр освіти та науки – Олійник Руслана – 10а;
міністр дисципліни та порядку – Рац Олександра – 10а;
міністр культури та дозвілля – Корінь Дар’я – 10ф;
міністр охорони здоров’я, спорту та туризму – Кухоль Євгеній – 9б;
міністр суспільно корисної діяльності – Ключка Оксана – 10ф;
міністр зв’язків із громадськістю – Маніленко Катерина – 10ф;
міністр юстиції та права – Токова Наталія – 9м;
міністр санітарно-господарської діяльності – Бугай Вадим – 8а;
Рада Справедливих – Шпак Каріна –11м;
Прес-центр – Буряк Євгеній – 8б, Мудра Вікторія – 9м та Подгорнов Олександр — 9-м;
Трамплін-банк шкільних ініціатив – Атамась Каріна – 11м.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
МІНІСТЕРСТВ ШКІЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТУ

Міністерство освіти та науки

1. Міністерство контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів школи, збирає й систематизує матеріал про стан успішності в кожному класі.
2. Міністерство освіти та науки організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки.
3. Міністерство залучає учнів у гуртки, виступає з ініціативою створення нових гуртків за інтересами.
4. Міністерство надає допомогу вчителям в організації предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів, тематичних вечорів, створення лекторських груп тощо.
5. Міністерство бере участь в облагородженні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного матеріалу, обліку й збереженні обладнання, ремонті й виготовленні нових дидактичних матеріалів у шкільних умовах.
6. Міністерство контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників учнів.
7. Міністерство бере участь у підготовці і проведенні бесід у класах.
8. Міністерство освіти та науки разом із міністерством дисципліни та порядку веде боротьбу з пропусками уроків окремими учнями і школярами в цілому, здійснює рейди контролю за відвідуванням, підготовкою до уроків (наявністю зошитів, щоденників, виконанням домашніх завдань).
9. Міністерство тісно співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної роботи, педагогом-організатором.

Міністерство дисципліни та порядку

1. Міністерство надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів.
2. Міністерство організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах, призначає та інструктує відповідальних чергових шкільного парламенту, оцінює якість виконання цієї роботи.
3. Міністерство виховує в учнів бережливе ставлення до збереження шкільного майна.
4. Міністерство призначає відповідальних за дотриманням дисципліни та порядку в школі та на її території.
5. Міністерство використовує заходи виховного впливу до порушників дисципліни (за згодою адміністрації школи).
6. Міністерство співпрацює з батьківським комітетом, шкільним парламентом із питань поведінки, дисципліни та порядку учнів.
7. Разом із Радою Справедливих міністерство бере участь у регулюванні конфліктів різної категорії (учень – учень; учень – клас; учитель – учень тощо).
8.  Разом із Радою Справедливих міністерство розглядає питання порушення прав дитини батьками.
9. Міністерство здійснює контроль за діяльністю інших міністерств.
10. Міністерство здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні.
11. Міністерство тісно співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної роботи, соціальним педагогом, психологом школи, педагогом-організатором.

Міністерство культури та дозвілля

1. Міністерство керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят державного, народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та окремими учнями доручення з підготовки цих заходів.
2. Міністерство організовує та проводить конкурси ерудитів, проводить інтелектуальні ігри з метою виявлення обдарованих дітей і закріплення програмового матеріалу з різних предметів.
3. Міністерство забезпечує своєчасне інформування учнів через старостат про план роботи на місяць, тиждень та можливі зміни.
4. Міністерство організовує оформлення школи та класних кімнат.
5. Міністерство несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини та дозвілля.
6. Міністерство встановлює зв’язки та співпрацює з іншими навчальними закладами, кінотеатрами, клубами, Будинками культури,  Будинками дітей і молоді, Центрами дитячої та юнацької творчості, музеями та іншими позашкільними закладами освіти та культури.
7. Міністерство домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторіїв для учнів тощо.
8. Міністерство вивчає бажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності.
9. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.
10. Міністерство тісно співпрацює із заступником директора з виховної роботи та педагогом-організатором.

Міністерство охорони здоров’я, спорту та туризму

1. Робота міністерства полягає в проведенні різних спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів разом із вчителями фізичної культури.
2. Міністр міністерства охорони здоров’я, спорту та туризму повинен мати організаторські здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів
3. Члени міністерства повинні проявляти активність у різних спортивних акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров’я, пропагувати здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми).
4. Міністерство забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей.
5. Міністерство залучає учнів і батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи у вільний від навчання й роботи час.
6. Міністерство організовує заняття з профілактики дитячого травматизму, залучає до участі в акції «Діти на дорозі», проводить агітаційні виступи про правила дорожнього руху для молодших школярів
7. Міністерство активно сприяє вихованню в дітей обережного поводження з вогнем, проведенню тижнів, місячників пожежної безпеки, проводить ділові ігри з навчання правил пожежної безпеки.
8. Міністерство здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні.
9. Міністерство тісно співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної та виховної роботи, педагогом-організатором.

Міністерство суспільно корисної діяльності

1. Міністерство допомагає одиноким літнім людям, ветеранам Великої Вітчизняної війни, ветеранам Афганської війни, інвалідам.
2. Міністерство допомагає ветеранам праці, колишнім працівникам школи, запрошує їх на різноманітні шкільні свята, вітає зі святами.
3. Міністерство готує і проводить різноманітні благодійні акції.
4. Міністерство співпрацює з організацією Червоного Хреста, допомагає проводити благодійні акції, збирати речі у фонд Червоного Хреста.
5. Міністерство організовує роботу волонтерів, виявляє милосердя і здійснює заходи до Дня людей похилого віку, Дня інваліда, Дня захисту дітей тощо.
6. Контролює роботу класів по наданню допомоги дітям із соціально незахищених сімей (разом із соціальним педагогом).
7. Міністерство тісно співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної роботи, виховної роботи, педагогом-організатором, соціальним педагогом, психологом школи.

Міністерство зв’язків із громадськістю

1. Міністерство забезпечує  гласність у діяльності органів Учнівського самоврядування.
2. Міністерство розвиває творчу співпрацю вчителів та учнів, створює добрі взаємини школи, дітей і батьків, налагоджує тісні стосунки з іншими закладами, установами та організаціями.
3. Міністерство разом із Прес-центром розвиває у дітей вміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільної газети.
4. Міністерство сприяє підвищенню інтересу дітей до життя школи.
5.  Міністерство виховує свідоме й відповідальне ставлення до своїх обов’язків та прав, навички організаторської роботи в класних колективах.
6. Міністерство тісно співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної роботи, педагогом-організатором.

Міністерство юстиції та права

1. Міністерство забезпечує захист прав та свобод учнів школи.
2. Міністерство контролює дотримання учнями Статуту школи (Правил для учнів).
3. Міністерство пропагує умови страхування серед школярів.
4. Міністерство піклується про молодших школярів.
5. Міністерство разом із психологом школи проводить психологічні дослідження серед учнів.
6. Міністерство збирає інформацію для засідань Ради профілактики щодо учнів, схильних до правопорушень, формує банк даних таких учнів.
7.  Міністерство організовує в школі правову освіту (вивчення Правил для учнів, Статуту школи, документів про освіту, адміністративного та кримінального кодексів, інших правових документів).
8. Міністерство тісно співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної роботи, вчителями історії та права, педагогом-організатором.

Міністерство санітарно-господарської діяльності

1. Міністерство співпрацює з черговими класами у плані естетичного оформлення класних кімнат та кабінетів із дотриманням санітарних вимог.
2. Міністерство перевіряє озеленення класних кімнат та відповідає за збереження зелених насаджень на шкільному подвір’ї та у коридорах школи.
3. Міністерство створює бригади учнів для проходження трудової практики та невеликих ремонтів меблів та шкільного інвентарю.
4. Міністерство виховує в учнів бережливе ставлення до збереження шкільного майна.
5. Міністерство здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні.
6. Міністерство веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі.
7. Проводить бесіди, рейди-перевірки кращого збереження підручника в класах; організовує роботу книжкових лікарень, проводить бесіди про бережливе ставлення до книги.
8. Міністерство бере участь у всіх трудових справах школи, тісно співпрацюючи із заступником директора з господарської частини.

Рада Справедливих

1. Захист честі й гідності учнів, викладачів і працівників школи покладається на Раду Справедливих.
2. Склад Ради Справедливих затверджується шкільним парламентом та директором школи.
3. Рада Справедливих керується таким документами: Статут школи, Статут Учнівського самоврядування, Конвенція про права дитини, Закон «Про освіту».
4. Рада Справедливих розглядає конфліктні ситуації «вчитель-учень», «дитина-дитина», «батьки-діти», «вчитель-батьки».
5. До Ради Справедливих можна звернутися в усній формі та у вигляді письмової скарги за наявності підпису (прізвище, ім’я, по батькові).
6. Рада Справедливих розглядає заяви позивачів не пізніше, ніж через тиждень після подачі. Термін давності – два тижні від дня події.
7. Справа розглядається в присутності обох сторін, за згодою позивача може розголошуватися.
8. Якщо звинувачений не з’являється на засідання Ради Справедливих без поважних причин, то справа розглядається без нього, а рішення Ради Справедливих йому повідомляє один із членів Ради.
9. Рада Справедливих за потреби може залучати до співпраці психолога школи, соціального педагога, заступника директора з виховної роботи, класних керівників, адміністрацію школи, батьків, Службу  у справах дітей.
10. Якщо заява позивача стосується педагога чи працівника школи, Рада Справедливих може прийняти рішення про переговори Ради Справедливих із тим, кого стосується заява, або з директором чи його заступником.
11. Рада Справедливих слідкує за тим, щоб справа велася коректно.
12. Рада Справедливих має право винести наступні рішення:
•        примирення сторін;
•        вибачення;
•        публічне вибачення;
•        поставити учня на шкільний облік;
•        передати справу на розгляд до відповідних органів.
13. Рішення Ради Справедливих в разі необхідності доводиться до відома директора школи чи повідомляється на педагогічній раді школи.

Прес-центр

1. Прес-цент співпрацює із усіма міністерствами та координаційними радами Учнівського самоврядування.
2. Контролює та сприяє роботі редколегій класів.
2. Забезпечує своєчасне інформування учнів школи про заходи, змагання та події шкільного життя.
3. Веде облік разом із міністерством освіти та науки набраних класами балів у різноманітних моніторингах.
4. Прес-центр займається підготовкою та виданням шкільної газети «Оригінал».
5. Прес-центр тісно співпрацю з заступником директора з виховної роботи, педагогом-організатором і вчителями-філологами.

Трамплін-банк шкільних ініціатив

1. Координаційний центр «Трамплін-банк шкільних ініціатив» має за мету допомогти учням школи, які бажають мати ділові якості і навчитися діловим творчим проектам.
2. Трамплін-банк шкільних ініціатив допоможе створювати клуби за інтересами
3. Трамплін-банк шкільних ініціатив допоможе у збиранні інформаційно-методичного матеріалу з певної обраної справи.
4. Трамплін-банк шкільних ініціатив допоможе забезпечити інформацію про певний клуб за інтересами серед жителів мікрорайону
5. Трамплін-банк шкільних ініціатив допоможе втілювати в життя цікаві проекти та пропозиції учнів та вчителів школи, створювати фотовиставки тощо.
6. Трамплін-банк шкільних ініціатив тісно співпрацює з адміністрацією школи, заступником директора з виховної роботи, педагогом-організатором.

 
Переглядів: 3 458