З досвіду роботи

Формування особи, яка уміє самостійно мислити і діяти…

З досвіду роботи щодо формування навичок самостійності діяльності учнів на уроках математики. (матеріал вчитель математики Євтушевська Тамара Анатоліїна)

“Реалістичне змалювання трагедії голодомору в творах українських письменників”

Запропонована робота включає в себе систему уроків і виховних заходів, спрямованих на всебічне розкриття та аналіз однієї з найстрашніших сторінок історії українського народу – Голодомору 1932-1933 років.

Трагедія голодомору у творах (матеріал надала педагог-організатор школи, вчитель української мови та літератури Середа (Сірокваша) Тетяна Григорівна)

“Рейтингова система оцінювання”

У даній роботі розглянуто питання про впровадження рейтингової системи оцінювання в навчальний процес. При вивченні окремих тем («Координати і вектори в просторі», «Многочлен від однієї змінної») представлені рекомендації щодо застосуваннярейтингового оцінювання на уроках математики. На основі досвіду проведений аналіз та переваги даної системи, а також розкриті основні принципи та загальні положення оцінювання.

Рейтингова система книжка (матеріал надала  вчитель математики Т.А. Євтушевська)

Формування навичок самостійної діяльності на уроках математики (матеріал надала  вчитель математики Т.А. Євтушевська)

“Проектна діяльність на уроках англійської мови”

Родзинки досвіду С.М. Кошмай (матеріал надала  вч. англ. мови  С.М. Кошмай)

“Здоров’я і мистецтво”

Посібник містить теоретичний та дидактичні матеріали, розробки виховних заходів та поради батькам щодо формування здоров’язбере-жувальної компетентності молодших школярів через різні види мистецтва. Він стане у нагоді вчителям початкових класів, вихователям ГПД у ефективному та цікавому проведенні виховних заходів на уроках та в позаурочний час, забезпечить нові підходи до організації навчально – виховного процесу в початковій ланці.

 “Здоров’я і мистецтво” (матеріал надали вчителі початкових класів)

«Школа Інтернет-безпеки»

В наш час діти стають активними користувачами інформаційно-комунікаційних технологій. Важко переоцінити користь комп»ютера та Інтернету. Проте, щоб зупинити розповсюдження негативної інформації з даних джерел, є необхідість навчити дітей  культурі та безпеці їх  використання. Дане заняття має на меті навчити дітей правилам безпечного користування Інтернетом. Можна використовувати в кабінетах, де немає комп»ютера та інтернету.

«Школа Інтернет-безпеки»  (матеріал надала соціальний педагог школи  С.Є. Фесун)

Права дитини. Програма курсу за вибором.  1 клас.

Сучасна українська школа ставить перед педагогами багато важливих завдань. Одним із першочергових є підвищення рівня правової культури громадян, активне громадянське виховання, побудова правової держави.

В даному посібнику зібраний матеріал до уроків права для 1 класу з програми курсу за вибором «Права дитини». Матеріал допоможе вчителю підготуватись до уроків, зробити їх більш інформативними, творчими, цікавими.

Права дитини. Програма курсу за вибором.  1 клас. (матеріал надали  вчителі початкових класів Л.П. Правлюк, О.А. Чумак, Р.О. Ділягіна)

Рухливі ігри з елементами баскетболу. (матеріал надав  вч. ФК  С.О. Юхимчук)

“Організаційно-методичні основи взаємодії соціальних служб та органів освіти у запобіганні начильству над дітьми в сім’ї” дана робота присвячена актуальній проблемі взаємодії органів освіти та соціальних служб у запобіганні насильству над дітьми в сім’ї. Феномен насильства розглянуто в соціально-історичному та теоретичному аспектах. Цінність посібника полягає в тому, що в ньому викладена розроблена автором Комплексна профілактична програма, спрямована на попередження насильства над дітьми. Матеріали будуть корисними соціальним педагогам, соціальним працівникам, психологам, класним керівникам (матеріал надала  соціальний педагог школи С.Є. Фесун)

“Профілактична діяльність соціального педагога в навчальному закладі”  суть  профілактики у загальноосвітньому закладі полягає у здійсненні комплексу заходів, спрямованих на запобігання негативного впливу біологічних і соціально-психологічних факторів, які можуть слугувати причиною формування поведінки, що відхиляється від норми. У першу чергу вона має бути спрямована на формування в особистості неприйняття та категоричну відмову від певних стандартів поведінки. Соціальні педагоги загальноосвітніх закладів повинні надавати дітям і підліткам інформацію про вживання різних видів алко-, нарко-, токсичних речовин; формувати правову культуру, роз’яснювати правові норми стосовно різних аспектів асоціальної поведінки; популяризувати здоровий спосіб життя; формувати навички культурного проведення дозвілля; створювати умови для самореалізації особистості у різних видах творчої, інтелектуальної та громадської діяльності (матеріал надала  соціальний педагог школи С.Є. Фесун)

“Профілактика суїцидальної поведінки підлітка” дана робота присвячена актуальній проблемі профілактики суїцидальної поведінки підлітків. Феномен суїциду  роглянуто в соціально-історичному та теоретичному аспектах,  узагальнено діагностичний матеріал та розглянуто види профілактичної роботи та особливості роботи з суїцидентами. Матеріали будуть корисними  соціальним педагогам, соціальним працівникам, психологам, класним керівникам. (матеріал надала  соціальний педагог школи С.Є. Фесун)

 “Молодіжні субкультури за і проти”  сучасна молодь в пошуках спілкування, творчого і соціального вираження розуміє, що існуюча культура не здатна повністю задовольнити її потреби (перш за все – духовні), тому знаходить нові альтернативні шляхи, які, зрозуміло, відрізняються від попередніх. Кожного дня все більше тінейджерів у різних країнах світу долучаються до неформальних рухів. Вплив молодіжної субкультури на формування особистісного «Я» в період ранньої юності визначається домінуванням авторитету друзів перед авторитетом батьків. Належність до певної субкультури також впливає на самооцінку особистості. З одного боку, молодіжні субкультури культивують протест проти суспільства дорослих, його цінностей і авторитетів, але, з іншого боку, саме вони покликані сприяти адаптації молоді до того ж суспільства (матеріал надала  соціальний педагог школи С.Є. Фесун)

Переглядів: 1 924