На допомогу класному керівнику

Патентування винаходів (матеріали  від вч. біології Л.П. Кумечко)

Біл Гейтс (матеріали  від вч. біології Л.П. Кумечко)

Лист  МОН Перший урок 2015-2016 list1_9_354

Увага!!! Матеріали – авторські розробки уроків – для підготовки до Першого уроку “Україна – єдина країна”:

rozrobka_pershogo_uroku_2014

rozrobka_pershogo_uroku_ukrayina_-_yedyna_krayi

scenariy_tematychnogo_ranku_2014_2015_n_r

tema_uroku_ukrayina_-_yedyna_krayina

********************

Зразки пам’яток з техніки безпеки

Секрети успішного проведення батьківських зборів. Правила поведінки класного керівника на БЗ

Класний керівник на батьківських зборах

Зародження конфліктів і шляхи їх подолання 

Аналіз професійної діяльності (матеріали  від вч. математики Т.А. Євтушевської)

Людина починається з добра – виховна година (матеріалами  від вч. початк. класів В.В. Кудрі)

Люди сильні один одним (матеріали  від вч. математики Т.А. Євтушевської)

Класна година “Зовнішність” (матеріали  від вч. біології Л.П. Кумечко)

Тренінгове заняття “Корабель” (матеріали  від соц. педагога С.Є. Фесун)

Куріння або здоров’я – вибирайте самі атеріали  від вч. початк. класів А.І. Колосової)

Виховний захід “День здоров’я” (матеріали від вч. основ здоров’я М.В. Макаренко)

Виховна година “СНІД” (матеріали від вч. основ здоров’я М.В. Макаренко)

Шкідливість куріння та алкоголю (матеріали від вч. основ здоров’я М.В. Макаренко)

Розмова про шкідливі звички (матеріали від вч. початкових класів Л.О. Прилуцької)

Добро починається з тебе (матеріали від вч. початкових класів Л.О. Прилуцької)

 ***********************

Класна година

Класна годинаодна з найважливіших форм організації виховної роботи з учнями. Вона включається в шкільний розклад і проводиться щотижня в певний день. Зазвичай класна година проходить у формі лекції, бесіди або диспуту, але може включати в себе і елементи вікторини, конкурсу, ігри, а також інших форм виховної роботи.
На думку Н.Є. Щуркової і Н.С. Фінданцевич, класна година виконує такі виховні функції: освітню, орієнтуючу і спрямовуючу.
Освітня функція полягає в тому, що класна година розширює коло знань вихованців з етики, естетики, психології, фізики, математики, літературознавства та інших наук.
Предметом класного години можуть бути і знання з області техніки, народного господарства, а також відомості про події, що відбуваються в селі, місті, країні, світі, тобто об’єктом розгляду може стати будь-яке явище соціального життя.
Зразкові теми: “Як з’явився етикет”, “Наша Конституція”, “Проблеми сучасного суспільства” і т. д.
Орієнтуюча функція полягає у формуванні у школярів певного ставлення до об’єктів навколишньої дійсності, у виробленні в них ієрархії матеріальних і духовних цінностей. Якщо освітня функція передбачає знайомство зі світом, то орієнтуюча – його оцінку.
Названі функції нерозривно пов’язані між собою. Так, важко або навіть неможливо прищепити дітям любов до класичної музики, яку вони жодного разу не чули.
Часто класні години допомагають учням орієнтуватися в суспільних цінностях. Теми таких класних годин: “Як стати щасливим?”, “Ким бути?”, “Яким бути?”, “Про мужність і жіночність” і т. д.
Спрямовуюча функція класної години передбачає переведення розмови про життя в область реальної практики учнів, спрямовує їх діяльність. Ця функція виступає як реальний вплив на практичну сторону життя школярів, їх поведінку, вибір ними життєвого шляху, постановку життєвих цілей і їх реалізацію. Якщо в процесі проведення класної години відсутня певна спрямованість, то ефективність її впливу на вихованців істотно знижується, а знання не переходять у переконання.
Наприклад, класна година на тему “Міжнародний рік дитини” може завершитися прийняттям такого колективного рішення, яке передбачає збір книжок для малюків з Будинку дитини.
Найчастіше класна година одночасно виконує всі три зазначені функції: вона і просвіщає, і орієнтує, і направляє учнів.
Тематика класних годин різноманітна. Вона заздалегідь визначається і відображається у планах класних керівників. Класні години можуть присвячуватися:
1. морально-етичним проблемам. На них формується певне ставлення школярів до Батьківщини, праці, колективу, природи, батьків, самому собі і т. д.;
2. проблемам науки і пізнання. У даному випадку мета класних годин полягає у виробленні у вихованців правильного ставлення до навчання, науки, літератури як джерела духовного розвитку особистості;
3. естетичним проблемам. У процесі таких класних годин учні знайомляться з основними положеннями естетики. Мова тут може йти про прекрасне в природі, одяг людини, побут, працю та поведінку. Важливо, щоб у школярів сформувалося естетичне ставлення до життя, мистецтва, праці, себе, розвинувся творчий потенціал;
4. питань держави і права. Слід розвивати інтерес учнів до політичних подій, що відбуваються в світі, почуття відповідальності за дії Батьківщини, її успіхи на міжнародній арені, вчити вихованців бачити суть державної політики. Класні години на політичні теми повинні проводитися в прямій залежності від насиченості року різними політичними подіями;
5. питань фізіології та гігієни, здорового способу життя, які повинні сприйматися учнями як елементи культури і краси людини;
6. психологічним проблемам. Мета таких класних годин полягає в стимулюванні процесу самовиховання та організації елементарної психологічної освіти;
7. проблемам екології. Необхідно прищепити школярам відповідальне ставлення до природи. Як правило, тут організовуються бесіди про тваринний і рослинний світ;
8. загальношкільних проблем (значимих суспільних подій, ювілейних дат, свят і т. д.).
Організація класної години починається з психологічної підготовки учнів до серйозної розмови. Важливу частину загальної організаційної роботи складає і підготовка приміщення до даного заходу. Кімната, в якій буде проводитися класна година, повинна бути чисто прибрана, провітрена. Добре б поставити на стіл квіти. Тема класної години може бути написана на дошці або плакаті, де, крім неї, вказуються питання, що підлягають обговоренню. На аркуші паперу як афоризм можна навести слова видатної особистості або цитату з відомої книги.
На класній годині вихованці розсідаються так, як їм хочеться. Тривалість класної години повинна бути обґрунтованою. Досвідчений класний керівник намагається не затягувати класну годину, закінчити її до того, як діти відчують втому.
Перша класна година, особливо в 5 класі, може тривати 20-30 хвилин, в 9-11 класах – більше 1 години (коли розглядається актуальна тема, яка зацікавила кожного школяра).
Однак у кожному випадку треба враховувати вимоги до режиму дня учнів. Перед проведенням класної години класний керівник повинен вирішити ряд завдань: визначити тему і методи проведення класної години, місце і час його проведення, скласти план підготовки та проведення класної години, залучити в процес підготовки та проведення якомога більше учасників, розподілити завдання між творчими групами і окремими учнями. Як і в будь-якому виховному заході, він враховує вікові особливості дітей, особливості класного колективу, рівень його розвитку.
У структурному відношенні класна година складається з трьох частин: вступної, основної та заключної.
Призначення вступної частини: активізувати увагу учнів, забезпечити досить серйозне і шанобливе ставлення до теми розмови, визначити місце і значення обговорюваного питання в житті людини, виробництві, розвитку суспільства і науки.
Цілі основної частини визначаються виховними завданнями класної години.
Під час заключної частини важливо стимулювати потребу школярів у самовихованні, їхнє бажання внести зміни в роботу класу.
Зміст класних годин, методи і форми взаємодії вихованців з класним керівником залежать не тільки від віку учнів, а й від їхньої позиції. Якщо на перших класних годинах організатором є класний керівник і інформація виходить в основному від нього, то на наступних класних годинах в їх проведення можуть включатися й школярі. Залучаючи учнів до ведення розмови про життя, класний керівник вчить їх аналізу життєвих явищ.

Переглядів: 2 516